Reszka, J. „Analiza Semantyczna Wybranych Jednostek Leksykalnych komunikujących pojęcie Skargi”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 33-48, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/564.