Bobrowski, I. „R. Tokarski, Struktura Pola Znaczeniowego (studium językoznawcze)”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 245-50, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/567.