Przepiórkowski, A. „Status Gramatyczny Predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL Raz Jeszcze”. Polonica, t. 39, nr 1, grudzień 2019, s. 85-110, doi:10.17651/POLON.39.5.