Wróbel, H. „O Strukturze Formalnej Polskich Zdań I Jej Interpretacji Gramatycznej”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 75-84, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/570.