Staszko-Maniawska, E. „Zróżnicowanie wewnętrzne Grupy Tak Zwanych «rzeczowników ilościowych»”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 49-57, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/574.