Skarżyński, M. „Słowotwórcze Gniazda Odliczebnikowe”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 157-71, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/580.