Mazur, J. „Funkcje Strony Biernej W tekście mówionym I Pisanym (na przykładzie języka Polskiego I Rosyjskiego)”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 229-43, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/581.