Kleszczowa, K. „Konstrukcje opisujące Cechy osobowości”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 9-20, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/583.