Kallas, K. „Syntaktyczna Charakterystyka Wielofunkcyjnego Jak”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 127-43, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/585.