Labocha, J. „Sposoby wyrażania żądania We współczesnej Polszczyźnie mówionej. Część II”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 203-17, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/586.