Bogusławski, A. „Polskie Nieidentyfikacyjne wyrażenia Osobowo-Referencjalne”. Polonica, t. 10, grudzień 1984, s. 49-70, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/607.