Rittel, T. „Problem Osoby Trzeciej Czasownika”. Polonica, t. 10, grudzień 1984, s. 99-110, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/624.