Waszakowa, K. „Słowotwórstwo rzeczowników Z Formantami Paradygmatycznymi We współczesnym języku Polskim”. Polonica, t. 9, grudzień 1983, s. 5-28, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/646.