Topolińska, Z. „Z Zagadnień Semantycznej I Syntaktycznej Interpretacji przysłówków”. Polonica, t. 9, grudzień 1983, s. 163-8, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/648.