Pilch, K. „Wyrażenia przysłówkowe określające Relacje Przestrzenne W Gwarze Spiskiej (na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego)”. Polonica, T. 39, nr 1, grudzień 2019, s. 193-0, doi:10.17651/POLON.39.10.