Bodziony, Z. „Kontrastywne ujęcie Stopnia Internacjonalizacji Inwentarzy podręczników Do Nauczania języków Polskiego I węgierskiego Jako Obcych”. Polonica, t. 41, nr 1, grudzień 2021, doi:10.17651/POLON.41.1.