Kraśnicka, I. „Gdzie Jest Metafora? Sposoby Reprezentowania gestów Metaforycznych W Dialogu”. Polonica, t. 41, nr 1, grudzień 2021, doi:10.17651/POLON.41.2.