Bronikowska, R. „Niedokończona «werbizacja» – rozwój Predykatywnych Konstrukcji Z Przymiotnikiem W Rodzaju żeńskim W XVII I XVIII W. W świetle Danych Korpusowych”. Polonica, t. 41, nr 1, grudzień 2021, doi:10.17651/POLON.41.7.