Saniewska, D. „Arka Noego – O różnorodności Semantyczno-Strukturalnej Nazw zakładów Leczniczych Dla zwierząt (na Materiale Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej)”. Polonica, t. 42, nr 1, grudzień 2022, doi:10.17651/POLON.42.3.