Wrześniewska-Pietrzak, M., i K. Ruta-Korytowska. „Nazwy I Logotypy Stowarzyszeń I Innych Organizacji działających Na Rzecz g/Głuchych”. Polonica, t. 42, nr 1, grudzień 2022, doi:10.17651/POLON.42.4.