Fokin, S. „Wydobywanie Form Gramatycznych Analitycznych Jako Nowe Wyzwania Korpusowe (na Materiale Form Trybu przypuszczającego W języku Polskim I ukraińskim)”. Polonica, t. 42, nr 1, grudzień 2022, doi:10.17651/POLON.42.9.