Wiemer, B., A. Socka, i J. Wrzesień-Kwiatkowska. „Relacje między Znaczeniami Modalnymi I Znaczeniami Aspektowymi W języku Polskim. Odpowiedzi Z Badania Korpusowego”. Polonica, t. 43, nr 1, grudzień 2023, s. 77-107, doi:10.17651/POLON.43.5.