Wójcik, A. „Zanik Czeskich imiesłowów przysłówkowych – <em>memento mori</em> Dla Polszczyzny?”. Polonica, t. 43, nr 1, styczeń 2024, s. 193-06, doi:10.17651/POLON.43.10.