Grochowski, M. „Pracownia Budowy Gramatycznej IJP Jako tło Historyczne Przewodnika językowo-Encyklopedycznego Po Gramatyce Semantycznej języka Polskiego W ujęciu Historycznym (projektu NPRH, 15.05.2018–15.05.2024)”. Polonica, t. 43, nr 1, grudzień 2023, s. 213-8, doi:10.17651/POLON.43.12.