Bobrowski, J. „Płaszczyzny Stylizacji językowej W Dialogu Filmowym”. Polonica, t. 35, listopad 2015, s. 179-8, doi:10.17651/POLON.35.14.