Kasza, M. „Praktyczny Przewodnik Po Korpusach języków słowiańskich, Red. Milena Hebal-Jezierska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”. Polonica, t. 35, listopad 2015, s. 231-3, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/87.