Król, I. „Funkcje Semantyczne I słowotwórcze Kategorii Rodzaju W języku Arabskim I W języku Polskim”. Polonica, t. 36, listopad 2019, s. 19-28, doi:10.17651/POLON.36.2.