Kotowicz, J. „Rozwój Kompetencji Fonologicznych Dzieci nabywających języki Migowe”. Polonica, t. 36, listopad 2019, s. 145-57, doi:10.17651/POLON.36.10.