Grzegorczykowa, R. „Miejsce Derywacji Przymiotnikowej W Semantycznym Opisie języka”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 49–55. Udostępniono kwiecień 22, 2021. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160.