Sowa, F. „Uwagi O składni Czasopism Polonijnych W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 207–213. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/162.