Basara, A., i B. Falińska. „Z Prac Nad Ogólnosłowiańskim Atlasem językowym (Konferencja W Moskwie 18—29 V 1981)”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 255–259. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/163.