Dukiewicz, L. „Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki I Fonologii Języków Słowiańskich Przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981)”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 259–260. Udostępniono kwiecień 18, 2021. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174.