Dukiewicz, L. „Stosunki intensywnościowo-Iloczasowe między Elementami Fraz oznajmujących I Pytajnych O różnej Lokalizacji Szczytu Fonicznego”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 37–48. Udostępniono wrzesień 29, 2023. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176.