Wolińska, O. „Syntaktyczne Struktury Perswazyjne W Listach (na Materiale listów Polonijnych)”. Polonica 8 (grudzień 31, 1983): 197–204. Udostępniono kwiecień 18, 2021. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178.