Basara, A., i B. Falińska. „Sprawozdanie Z Konferencji Ogólnosłowiańskiego Atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980”. Polonica 7 (grudzień 31, 1982): 265–269. Udostępniono wrzesień 30, 2022. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/192.