Winkowski, Jan. „Przed I Aż Do. Badanie Eksperymentalne dwóch przyimków Czasowych”. Polonica 39, no. 1 (grudzień 28, 2019): 5-27. Udostępniono grudzień 2, 2020. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/29.