Basara, A., i B. Falińska. „Z Prac Nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977”. Polonica 4 (grudzień 31, 1978): 219–225. Udostępniono czerwiec 21, 2021. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296.