Wojdak, P. „Z Pogranicza odmienności I nieodmienności. Pojęcie Niezmorfologizowanej Kategorii Fleksyjnej I Leksemu Synkretycznego”. Polonica 20 (grudzień 31, 2000): 233–252. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/411.