Witkoś, J. „Program Minimalistyczny: Podstawowe założenia I przykłady Derywacji Zdań W języku”. Polonica 20 (grudzień 31, 2000): 5–22. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/414.