Przepiórkowski, Adam. „Status Gramatyczny Predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL Raz Jeszcze”. Polonica 39, no. 1 (grudzień 28, 2019): 85–110. Udostępniono maj 24, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/57.