Bańko, M. „Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик”. Polonica 12 (grudzień 31, 1986): 264–269. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/573.