Pilch, Krystian. „Wyrażenia przysłówkowe określające Relacje Przestrzenne W Gwarze Spiskiej (na Podstawie Danych Z Korpusu Spiskiego)”. Polonica 39, no. 1 (grudzień 28, 2019): 193-203. Udostępniono grudzień 2, 2020. https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/67.