1.
Dukiewicz L. Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981). Polonica [Internet]. 31 grudzień 1983 [cytowane 22 kwiecień 2021];8:259-60. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/174