1.
Dukiewicz L. Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego. Polonica [Internet]. 31 grudzień 1983 [cytowane 24 czerwiec 2024];8:37-48. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/176