1.
Basara A, Falińska B. Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980. Polonica [Internet]. 31 grudzień 1982 [cytowane 5 październik 2022];7:265-9. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/192