1.
Grzegorczykowa R. O generycznym użyciu nazw. Polonica [Internet]. 31 grudzień 1978 [cytowane 21 czerwiec 2021];4:73-6. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/285