1.
Basara A, Falińska B. Z prac nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977. Polonica [Internet]. 31 grudzień 1978 [cytowane 21 czerwiec 2021];4:219-25. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/296