1.
Urban M. Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?. Polonica [Internet]. 31 grudzień 2001 [cytowane 17 czerwiec 2024];21:259-68. Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/378