1.
Bodziony Z. Kontrastywne ujęcie stopnia internacjonalizacji inwentarzy podręczników do nauczania języków polskiego i węgierskiego jako obcych. Polonica [Internet]. 29 grudzień 2021 [cytowane 3 grudzień 2022];41(1). Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/704