1.
Bronikowska R. Niedokończona „werbizacja” – rozwój predykatywnych konstrukcji z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w XVII i XVIII w. w świetle danych korpusowych. Polonica [Internet]. 29 grudzień 2021 [cytowane 3 grudzień 2022];41(1). Dostępne na: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/708